DLA LUDZI I ŚRODOWISKA NATURALNEGO


Riello odgrywa znaczącą rolę w sektorze ogrzewania mieszkań oraz obiektów niemieszkalnych (obiekty przemysłowo-handlowe), a także w procesach wytwarzania ciepła dla celów przemysłowych.

Klienci preferują Riello z powodu innowacyjności i doskonałości produktów, a także ze względu na nieustanne udoskonalenia, pozwalające oszczędzać energię i chronić środowisko naturalne.

PROFESJONALIZM I DOŚWIADCZENIE


Firma powstała w 1922 roku jako zakład rzemieślniczy, produkujący i sprzedający na włoskim rynku palniki olejowe.

Stały wzrost pozycji na rynku Riello osiągało dzięki rozwojowi technologii i stworzeniu we Włoszech wyjątkowej sieci usług.

W latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku firma zaistniała na rynkach światowych jako ekspert w dziedzinie palników. W wyniku rozwoju sieci gazowej we Włoszech w latach osiemdziesiątych, Riello wkroczyło na rynek kotłów wiszących, rozwijając katalog produktów przeznaczonych dla sektora mieszkaniowego.

MIĘDZYNARODOWA RENOMA


Nieustanny wzrost znaczenia Riello we Włoszech, jako specjalisty w sektorze grzewczo – klimatyzacyjnym oraz dostawcy produktów przeznaczonych do szerokiego użycia (od ogrzewania mieszkań do wykorzystania w przemyśle) pozwolił firmie osiągnąć pozycję lidera w Europie.

Dzisiaj koncern Riello jest firmą o zasięgu globalnym, posiadającą strukturę produkcyjną i handlową, dzięki którym koncern dostarcza produkty i usługi na cały świat. Koncern jest właścicielem 7 marek hadlowych.

Struktura produkcyjna koncernu Riello obejmuje 9 fabryk. 10 sierpnia 2001 roku produkcję rozpoczęła dziewiąta z nich zlokalizowana w Polsce, w Toruniu. Koncern produkuje w niej kotły wiszące i podgrzewacze wody przeznaczone na rynek polski oraz na inne rynki europejskie.

PROJEKTOWANE WE WŁOSZECH

PRODUKOWANE W POLSCE

SPRZEDAWANE NA ŚWIECIE

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. prowadzi także działalność handlową oraz szkoleniową. Kotły i podgrzewacze z marką Beretta, przez wiele lat obecności na rynku polskim, wyrobiły sobie znaczącą pozycję na rynku urzadzeń grzewczych w Polsce. Obecnie, w domach polskich klientów, pracuje już ponad 100 000 urządzeń.

Dzięki systemowi szkoleń Beretta nieustannie podnosi poziom wiedzy technicznej współpracujących z nią partnerów rynkowych – sprzedawców, instalatorów i serwisantów.

fabryka